PROGRAM DLA UCZELNI - LISTA ZAJĘĆ

Zapraszamy pracowników naukowych oraz studentów kierunków przyrodniczych geologii, geografii, biologii, chemii oraz ochrony środowiska, na wszystkich poziomach kształcenia uniwersyteckiego, z uczelni polskich i zagranicznych, do udziału w zajęciach terenowych /zobacz: LISTA ZAJĘĆ/ i warsztatach /zobacz: LISTA WRSZTATÓW/ organizowanych w ramach naszego centrum. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę dydaktyczną z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Udostępniamy nasze centrum uczelniom i ośrodkom naukowym, umożliwiając im korzystanie z zespołu nowoczesnych laboratoriów oraz sal dydaktycznych i warsztatowych, dostosowanych do prowadzenia wyspecjalizowanych prac badawczych. Stwarzamy warunki do realizacji własnych zajęć i podstaw programowych, także przy wykorzystaniu własnej kadry naukowej. Umożliwiamy naukowcom, doktorantom i magistrantom prowadzenie badań w systemie zarówno indywidualnym, jak i grupowym.
Przygotowujemy i realizujemy profilowane kursy na indywidualne zamówienie. Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy. Zapraszamy do konsultacji na temat tworzenia nowych koncepcji i tematyki zajęć!
Zachęcamy do kontaktu i ustalenia szczegółów KONTAKT

KURS GEOLOGII OGÓLNEJ
3 tygodnie, 6 ECTS, prowadzony przez Wydział Geologii UW
 
Kurs jest szkołą "myślenia geologicznego" w oparciu o terenowe obserwacje geologiczne. Podczas kursu studenci pogłębiają wiedzę nabytą podczas zajęć kameralnych z geologii dynamicznej prowadzonych w semestrach: zimowym i letnim. Prezentowane są zasady sporządzania podstawowej dokumentacji obiektów geologicznych – szkiców odsłonięć, przekrojów i profili geologicznych. Na podstawie map i obserwacji terenowych uczą się interpretacji budowy geologicznej analizowanego obszaru. Kurs uczy (i daje możność treningu) standardowych pomiarów geologicznych. Duży nacisk położony jest na obserwacje i rozpoznawanie związku rzeźby terenu z budową geologiczną. Studenci poznają podstawowe struktury tektoniczne. Prezentowane są podstawowe struktury sedymentacyjne i ich znaczenia dla interpretacji środowisk sedymentacji. Duży nacisk położony jest na umiejętność syntetyzowania cząstkowych obserwacji i danych geologicznych. W trakcie kursu studenci poznają budowę geologiczną i ewolucję zachodniej części Gór Świętokrzyskich. W czasie kursu nabywają doświadczenia w makroskopowym rozpoznawaniu skał i skamieniałości.
KURS KARTOWANIA GEOLOGICZNEGO

3 tygodnie, 6 ECTS, prowadzony przez Wydział Geologii UW

Kurs obejmuje praktyczną naukę wykonywania zdjęcia geologicznego oraz zestawiania na jego podstawie powierzchniowej mapy geologicznej. Uczestnicy kursu pracują w dwuosobowych zespołach tworzących 8-osobowe grupy, z których każda jest prowadzona przez osobnego asystenta. Każdy dwuosobowy zespół kartuje teren o powierzchni ok. 2 km2, a w trakcie prac kameralnych wykonuje szereg załączników omówionych szczegółowo w instrukcji do kursu kartowania. Zróżnicowana budowa geologiczna okolicy pozwala na zapoznanie się zarówno z metodyką kartowania utworów starszego podłoża, jak i czwartorzędowych. Indywidualne zdjęcia geologiczne są następnie zestawiane w zbiorczą mapę geologiczną w skali 1:10 000 obejmująca cały teren kursu.


ZINTEGROWANE OBSERWACJE I POMIARY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

6 dni, 3 ECTS, prowadzony przez Wydział Geologii UW dla Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska

Kurs jest szkołą "wszechstronnego myślenia o środowisku". Pokazuje wzajemne zależności między różnymi elementami środowiska: budową geologiczną, szatą roślinną, i działalnością przemysłową lub rolniczą człowieka. Ćwiczenia obejmują 3 bloki ćwiczeniowe prowadzone przez trzech różnych specjalistów z Wydziału Geologii, kadrę naukową z zakresu botaniki z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, hydrogeologie z Państwowego Instytutu Geologicznego–PIB Oddział w Kielcach oraz specjalistów odpowiedzialnych za ochronę środowiska w zakładach przemysłowych. Równocześnie realizowane są trzy zagadnienia: (1) geologia, (2) botanika i (3) ochrona środowiska.

Szczyt Miedzianki, w tle obrzeżanie permo-mezozoiczne Gór Świętokrzyskich

Korzecko 1C, 26-060 Chęciny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Magdalena Jamrożek - Rezerwacje
+48 793 162 933
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Agnieszka Bucka - Administrator
+48 604 524 752
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Piotr Ziółkowski - Kierownik ECEG
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ECEG - Ochrona
+48 41 266 52 87

Please publish modules in offcanvas position.