PROGRAM DLA UCZELNI - LISTA ZAJĘĆ

KURS GEOLOGII OGÓLNEJ
3 tygodnie, 6 ECTS, prowadzony przez Wydział Geologii UW
 
Kurs jest szkołą "myślenia geologicznego" w oparciu o terenowe obserwacje geologiczne. Podczas kursu studenci pogłębiają wiedzę nabytą podczas zajęć kameralnych z geologii dynamicznej prowadzonych w semestrach: zimowym i letnim. Prezentowane są zasady sporządzania podstawowej dokumentacji obiektów geologicznych – szkiców odsłonięć, przekrojów i profili geologicznych. Na podstawie map i obserwacji terenowych uczą się interpretacji budowy geologicznej analizowanego obszaru. Kurs uczy (i daje możność treningu) standardowych pomiarów geologicznych. Duży nacisk położony jest na obserwacje i rozpoznawanie związku rzeźby terenu z budową geologiczną. Studenci poznają podstawowe struktury tektoniczne. Prezentowane są podstawowe struktury sedymentacyjne i ich znaczenia dla interpretacji środowisk sedymentacji. Duży nacisk położony jest na umiejętność syntetyzowania cząstkowych obserwacji i danych geologicznych. W trakcie kursu studenci poznają budowę geologiczną i ewolucję zachodniej części Gór Świętokrzyskich. W czasie kursu nabywają doświadczenia w makroskopowym rozpoznawaniu skał i skamieniałości.
KURS KARTOWANIA GEOLOGICZNEGO

3 tygodnie, 6 ECTS, prowadzony przez Wydział Geologii UW

Kurs obejmuje praktyczną naukę wykonywania zdjęcia geologicznego oraz zestawiania na jego podstawie powierzchniowej mapy geologicznej. Uczestnicy kursu pracują w dwuosobowych zespołach tworzących 8-osobowe grupy, z których każda jest prowadzona przez osobnego asystenta. Każdy dwuosobowy zespół kartuje teren o powierzchni ok. 2 km2, a w trakcie prac kameralnych wykonuje szereg załączników omówionych szczegółowo w instrukcji do kursu kartowania. Zróżnicowana budowa geologiczna okolicy pozwala na zapoznanie się zarówno z metodyką kartowania utworów starszego podłoża, jak i czwartorzędowych. Indywidualne zdjęcia geologiczne są następnie zestawiane w zbiorczą mapę geologiczną w skali 1:10 000 obejmująca cały teren kursu.


ZINTEGROWANE OBSERWACJE I POMIARY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

6 dni, 3 ECTS, prowadzony przez Wydział Geologii UW dla Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska

Kurs jest szkołą "wszechstronnego myślenia o środowisku". Pokazuje wzajemne zależności między różnymi elementami środowiska: budową geologiczną, szatą roślinną, i działalnością przemysłową lub rolniczą człowieka. Ćwiczenia obejmują 3 bloki ćwiczeniowe prowadzone przez trzech różnych specjalistów z Wydziału Geologii, kadrę naukową z zakresu botaniki z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, hydrogeologie z Państwowego Instytutu Geologicznego–PIB Oddział w Kielcach oraz specjalistów odpowiedzialnych za ochronę środowiska w zakładach przemysłowych. Równocześnie realizowane są trzy zagadnienia: (1) geologia, (2) botanika i (3) ochrona środowiska.

Szczyt Miedzianki, w tle obrzeżanie permo-mezozoiczne Gór Świętokrzyskich

Korzecko 1C, 26-060 Chęciny

+48 793 162 933

Agnieszka Bucka
Administrator
tel. 604 524 752
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ECEG - Ochrona
tel. +48 41 266 52 87
dr Piotr Ziółkowski
Kierownik ECEG,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Please publish modules in offcanvas position.