Image is not available
Image is not available
Slider
PROGRAM DLA UCZELNI - LISTA WARSZTATÓW

PROGRAM DLA UCZELNI - LISTA WARSZTATÓW

KURS GEOLOGII OGÓLNEJ
3 tygodnie, 6 ECTS, prowadzony przez Wydział Geologii UW
 

Kurs jest szkołą "myślenia geologicznego". W trakcie terenowych zajęć studenci poznają budowę geologiczną i ewolucję zachodniej części Gór Świętokrzyskich, nabywając tym samym umiejętności praktycznych w makroskopowym rozpoznawaniu skał i skamieniałości. Podczas kursu studenci pogłębiają wiedzę nabytą podczas zajęć kameralnych z geologii dynamicznej prowadzonych w semestrach: zimowym i letnim.  Podczas warsztatów prezentowane są zasady sporządzania podstawowej dokumentacji obiektów geologicznych – szkiców odsłonięć, przekrojów i profili geologicznych. Na podstawie map i obserwacji terenowych uczą się interpretacji budowy geologicznej analizowanego obszaru. Kurs uczy i daje możność treningu wykonywania standardowych pomiarów geologicznych, kształtuje umiejętność obserwacji i rozpoznawania związku rzeźby terenu z występującą budową geologiczną. Studenci poznają podstawowe struktury tektoniczne. W ramach zajęć prezentowane są podstawowe struktury sedymentacyjne i ich znaczenie dla interpretacji środowisk sedymentacji. Nasi prowadzący szczególną uwagę przykładają do umiejętność syntetyzowania cząstkowych obserwacji i danych geologicznych.

 

 

logounia

Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

deklaracja