PROGRAM DLA SZKÓŁ - LISTA ZAJĘĆ

PRZYRODA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

3 dni, dla nauczycieli „Przyrody”

Zajęcia realizowane dla grup nauczycieli przyrody i geografii. Uczestnicy zajęć poznają zasady rozpoznawanie minerałów i skał, rozpoznawania podstawowych grup skamieniałości, opisywania odsłonięć, czytania map geologicznych i sozologicznych. Mają możliwość zapoznania się z unikalnymi cechami środowiska naturalnego Gór Świętokrzyskich, np. związku rodzaju skał z procesami wietrzenia (gołoborza) jak również z sukcesjami roślinnymi na różnego typu podłożu skalnym. Poznają unikalne stanowiska i rezerwaty geologiczne, np. Górę Zamkową, jaskinię Raj, Miedziankę i Kadzielnię.

RÓŻNORODNE ZAJĘCIA, W TYM PLASTYCZNE, DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
GEOSZKOŁA
KURSY DLA HOBBYSTÓW