EDUKACJA

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej jest unikatowym na skalę europejską ośrodkiem naukowo-dydaktycznym. Dostępny w ramach kompleksu zespół laboratoriów znacznie rozszerza specjalistyczną ofertę edukacyjną, umożliwiając prowadzenie zaawansowanych prac naukowych i badawczych, zarówno w dziedzinie geologii, jak i nauk pokrewnych. Dzięki temu, obiekt na co dzień, służy pracownikom naukowym oraz studentom z uczelni polskich i zagranicznych.
Doskonale wyposażone sale audytoryjne, konferencyjne, pracownie dydaktyczne i laboratoryjne w tym m.in. laboratorium kartowania geologicznego, hydrogeologiczne, mikroskopowe, komputerowe, czy geofizyczne, umożliwiają prowadzenie zajęć na wszystkich poziomach edukacji: od szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, poprzez kształcenie uniwersyteckie oraz specjalistyczne kursy i warsztaty podyplomowe.
Centrum jest więc idealnym miejscem dla organizacji warsztatów edukacyjnych oraz zielonych szkół skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak i miłośników geologii i przyrody. Oferujemy Państwu szeroką gamę warsztatów geo-edukacyjnych, stanowiących znakomite dopełnienie wiedzy zdobywanej w szkole.
Praca w terenie, interakcja poprzez doświadczenia i warsztaty -  to elementy, dzięki którym uczestnicy naszych warsztatów mają możliwość odkrywania przyrody i geologii poprzez bezpośredni z nią kontakt. Tworzenie wybuchających wulkanów, warsztaty mikroskopowe, makroskopowe rozpoznawanie minerałów, skał oraz skamieniałości, zajęcia komputerowe, warsztaty „EARTH” z modelowania globalnych zjawisk atmosferycznych, „Skarbnica Ziemia”, czyli poszukiwanie geologicznych perełek w terenie oraz wycieczki krajoznawcze pod hasłem ekoregiony, czy historia planety „Ziemia”, to tylko niektóre spośród fascynujących zajęć realizowanych w ramach warsztatów Geo-Learning.

Zachęcamy do kontaktu i ustalenia szczegółów  KONTAKT