O NAS

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy i centrum konferencyjne Uniwersytetu Warszawskiego. Obiekt malowniczo wpisany w krajobraz wnętrza nieczynnego kamieniołomu Rzepka w Chęcinach, w województwie świętokrzyskim - uznawanym za niepowtarzalny, a wręcz wymarzony „poligon” badawczy dla geologów z kraju i ze świata.

Centrum zyskało tytuł najlepszego budynku użyteczności publicznej w Polsce w prestiżowym konkursie European Property Awards. Imponujący obiekt, zasilany w 90% z odnawialnych źródeł energii, tworzy niezwykle rytmiczną zabudowę domykającą przestrzeń wnętrza byłego kamieniołomu. Zestawienie surowej skalistej skarpy z regularnymi, geometrycznymi formami kamiennych budynków, stanowi wyraźne odniesienie do wiekowej historii wydobycia chęcińskich minerałów. Z pozostałych po byłych urobiskach półek skalnych roztaczają się przepiękne widoki na okolicę. Zaś unikalna w skali kraju roślinność oraz odsłonięte warstwy geologiczne kamiennego urwiska, tworzą wyjątkowe otocznie obiektu.

Kompleks działa w ramach Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, który od ponad 60 lat kształci geologów wielu specjalności: paleontologów, stratygrafów, sedymentologów, tektoników, geologów czwartorzędu, geochemików, mineralogów, petrologów, hydrogeologów czy geologów inżynierskich. Istotną rolę w ich kształceniu odgrywają zajęcia terenowe, które w znacznej mierze realizowane są właśnie na ternie Gór Świętokrzyskich – tj. w regionie uznawanym za prawdziwą skarbnicę wiedzy w kontekście rozwoju edukacji geologicznej, paleontologii czy archeologii. Sława tutejszych gór sięga daleko. O ich niepowtarzalnych walorach geologicznych wiedzą również naukowcy z Litwy, Łotwy, Białorusi, Rosji i Niemiec czy Wielkiej Brytanii, którzy wraz ze studentami europejskich uczelni odbywają w świętokrzyskim kursy terenowe.

Początek zajęć terenowych studentów Uniwersytetu Warszawskiego w Górach Świętokrzyskich to wczesne lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku. Siedziby kursów były wielokrotnie zmieniane, ale góry Zamkowa, Zelejowa, Czerwona, czy Miedzianka należały do niezmiennych i zawsze obowiązkowych w programie kursów. Stąd w marzeniach asystentów i profesorów, od wielu lat, jawił się obraz stałej bazy geologicznej Wydziału Geologii. I tak na Uniwersytecie Warszawskim powstała koncepcja Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, która po wielu latach przygotowań, przy wsparciu instytucji samorządowych regionu świętokrzyskiego, kielecczyzny i ziemi chęcińskiej została szczęśliwie zrealizowana, a w 2015 roku obiekt został oddany do użytku. W skład konsorcjum uniwersyteckiej inwestycji weszły następujące podmioty: Uniwersytet Warszawski jako Lider Konsorcjum, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, Powiat Kielecki i Gmina Chęciny.

Dzięki realizacji projektu powstał zintegrowany kompleks uniwersytecki, którego funkcjonowanie nie tylko potwierdza głębokie przekonania o walorach edukacyjnych samego miejsca, nie tylko gwarantuje

odpowiednie warunki do nauki i bytowania, ale przez zespół laboratoriów i wyposażenie w sprzęt badawczy znacznie rozszerza specjalistyczną ofertę edukacyjną i umożliwia prowadzenie zaawansowanych prac badawczych.

Niezwykle oryginalny pod względem swojej architektury, obiekt, na co dzień służy studentom i pracownikom naukowym ośrodków badawczych z całego świata. Centrum zapewnienia dostęp do najnowocześniejszych technologii badawczych. Dzięki dostępnej bazie laboratoryjnej daje możliwość prowadzenia profesjonalnych badań geologicznych oraz edukację wysokiej klasy specjalistów, zarówno w dziedzinie geologii, jak i nauk pokrewnych.

Zintegrowany kompleks pięciu budynków oferuje blisko 6,5 tysiąca metrów kwadratowych klimatyzowanej i nowoczesnej powierzchni, laboratoriów, wnętrz konferencyjnych z miejscami pobytowymi i stałym dostępem do Internetu.

Centrum posiada ogromny potencjał szkoleniowo-konferencyjny. Nowoczesny i przestronny układ sal audytoryjnych i dydaktycznych wraz z bazą hotelową dostosowane są do współczesnych wymogów użytkowych. Tym samym obiekt stanowi idealne miejsce do realizacji profesjonalnych szkoleń, sympozjów branżowych oraz konferencji.

W budynku głównym usytuowana jest niezwykle efektowna, osadzona w blokach skalnych sala audytoryjna z 240 miejscami konferencyjnymi wraz z reżyserką, wyposażoną w nowoczesną technikę konferencyjną ze sterowanym dotykowym panelem, umożliwiającym centralne zarządzanie aparaturą multimedialną, nagłośnieniem i oświetleniem auli oraz realizację tłumaczeń symultanicznych. W ramach obiektu dostępne jest również przestronne zaplecze socjalne ze stołówką i recepcją.

W kolejnym obiekcie, zwanym laboratoryjnym, znajduje się kameralna 60-osobowa sala konferencyjna, wyposażona w sprzęt multimedialny oraz profesjonalne nagłośnienie. Jej układ umożliwia równoległą pracę w grupach dzięki możliwości podziału przestrzeni na trzy mniejsze sale oraz konfiguracji ustawień stołów i krzeseł. Natomiast pracownie dydaktyczne i laboratoryjne, w tym m.in.: sale geofizyczne, chemiczne, mikroskopowe, czy komputerowe, stanowią bazę naukową, umożliwiającą korzystanie z technik badawczych i szkoleniowych na najwyższym poziomie.

Trzy pozostałe - to budynki pobytowe, z czego dwa to moduły dla studentów oraz jeden o podwyższonym standardzie dedykowany dla gości ośrodka i kadry. W sumie to 170 miejsc hotelowych wraz z salami warsztatowymi wyposażonymi na potrzeby kursów, szkoleń, wycieczek oraz jako zaplecze dla organizowanych konferencji.
Zarówno budynki, jak i otoczenie zewnętrzne centrum są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 Można nas znaleźć na Facebook’u i YouTube