Badania

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej zapewnienia dostęp do najnowocześniejszych technologii badawczych. Dysponuje specjalistycznymi, w pełni wyposażonymi laboratoriami i pracowniami dydaktycznymi, umożliwiającymi prowadzenie zajęć oraz  badań w oparciu o nowoczesną aparaturę i oprogramowanie.

Dzięki doskonałej bazie laboratoryjnej ośrodek tworzy infrastrukturę niezbędną do realizacji profesjonalnych badań oraz edukacji wysokiej klasy specjalistów zarówno w dziedzinie geologii, jak i nauk pokrewnych.

04

01

01

01

01

04