Image is not available
Image is not available
Slider

Siegman International Summer School on Lasers

Za nami Siegman International Summer School on Lasers, czyli międzynarodowa szkoła letnia dla doktorantów z całego świata. Szkoła optyki, laserów i fotoniki odbywa się co roku, za każdym razem w innym kraju. Tym razem na miejsce organizacji wybrano Polskę. A co więcej wielkim wyróżnieniem dla nas jest fakt, że na lokalizację tak prestiżowego wydarzenia jego organizatorzy wybrali właśnie Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego.
 
W międzynrodowym spotkaniu wzięło udział ponad 100 naukowców z różnych krajów. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki oraz The Optica Society (OSA Foundation) z siedzibą w USA.
lipiec 27, 2022

LITEWSCY STUDENCI NA PRATYKACH TERENOWYCH

W trzecim tygodniu lipca ponownie gościliśmy grupę studentów z Uniwersytetu Wileńskiego pod opieką Prof. assoc. Donatasa Kaminskasa. Tradycyjnie w ramach praktyk terenowych w Górach Święokrzyskich studenci drugiego roku tamtejszej geologii odwiedzili kamieniołomy Wapieni w Małogoszczu, Ostrówka, Kowala, Kadzielnia, Ślichowice, a także Kamieniołom w Wiśniówce. Dziękujemy za współpracę i do zobaczenia za rok!
lipiec 10, 2022

International Summer School on Quality Assurance in a Testing Laboratory (ISO/IEC 17025)

W niedzielę, 10 lipca br. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach rozpoczęła się Międzynarodowa Szkoła: International Summer School on Quality Assurance in a Testing Laboratory (ISO/IEC 17025) poświęcona zagadnieniom chemii analitycznej, metrologii i akredytacji. To już 15 spotkanie studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich, którzy przez dwa tygodnie wspólnie dyskutują, uczestniczą w warsztatach oraz realizują zadania projektowe.
lipiec 08, 2022

Zielona energia, czyli bezemisyjne wydobycie kruszywa już od 2023 roku

W Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej zaprezentowano plany nowopowstałej Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria, w której skład wchodzą Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Industria Nawozy, Industria Logistyka oraz Industria Zielona Energia.
lipiec 04, 2022

Siegman International Summer School on Lasers

Za nami Siegman International Summer School on Lasers, czyli międzynarodowa szkoła letnia dla doktorantów z całego świata. Szkoła optyki, laserów i fotoniki odbywa się co roku, za każdym razem w innym kraju. Tym razem na miejsce organizacji wybrano Polskę. A co więcej wielkim wyróżnieniem dla nas jest fakt, że na lokalizację tak prestiżowego wydarzenia jego organizatorzy wybrali właśnie Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego.   W międzynrodowym spotkaniu wzięło udział ponad 100 naukowców z różnych krajów. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki oraz The Optica Society (OSA Foundation) z siedzibą w USA.
czerwiec 24, 2022

Inauguracja nowej 𝗸𝗮𝗱𝗲𝗻𝗰𝗷i 𝗠ł𝗼𝗱𝘇𝗶𝗲𝘇̇𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼 𝗦𝗲𝗷𝗺𝗶𝗸𝘂 𝗪Ś

W służbie młodej społeczności. W ECEG'u odbyła się uroczysta inauguracja kolejnej - III kadencji Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Nowi młodzieżowi radni złożyli ślubowanie i otrzymali nominacje. Podsumowano także pracę Młodzieżowego Sejmiku Województwa poprzedniej kadencji. Obrady sesji poprowadzili wspólnie przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś oraz Bartosz Przesłański, najmłodszy radny Młodzieżowego Sejmiku.
czerwiec 24, 2022

Uniwersytet Otwarty UW

W dniach 22-24 czerwca odbyło się posiedzenie Rady wyjazdowej Uniwersytetu Otwartego UW. A Członkowie Rady wraz z Zespołem UO UW tym razem obradowali właśnie w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej. Warto nadmienić, że Uniwersytet Otwarty UW działa już od 2008 roku z sukcesami realizując i propagując ideę edukacji przez całe życie. Jest jednocześnie najstarszą tego typu instytucją w Polsce, a także prekursorem i liderem sektora kształcenia ustawicznego.
czerwiec 10, 2022

II Międzynarodowy Kongres Penitencjarystów

W dniach 6-8 czerwca w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej odbył się II Międzynarodowy Kongres Penitencjarystów czyli International Congress of Penitentiaries with the leading theme of the Congress is long-term imprisonment. Tematem wiodącym Kongresu były długoterminowe kary pozbawienia wolności. W ramach agendy odbyło się wiele ciekawych obrad, także on-line. Jednoczęśnie miała miejsce III Uniwersytecka Konferencja Penitencjarystów z tematem wiodącym „Więzienna służba zdrowia”. W odbywających się jednoczesnie wydarzeniach uczestniczyli przedstawicie służb mundurowych i więziennych, władze, pracownicy naukowi, poruszając szereg zagadnień z zakresu prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki.

 

 

logounia

Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

deklaracja