Kurs Kartowania Geologicznego UW 2020

W dniach od 16 sierpnia do 04 września br. w naszym Centrum odbywa się po raz 6 z rzędu - Kurs Kartowania Geologicznego dla studentów II roku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Od ponad 5 lat studenci Wydziału Geologii UW w ramach programu studiów stacjonarnych uczestniczą w organizowanym w ECEG terenowym kursie Kartowania Geologicznego. W tym roku 44 studentów Naszej Uczelni bierze udział w poznawaniu technik wykonywania zdjęcia geologicznego oraz opracowywaniu na jego podstawie powierzchniowej mapy geologicznej. Studenci w tym celu będą pracować w dwuosobowych zeposłach w różnych rejonach Gór Świętokszytkich. Dodatkowo wszyscy musimy zmierzyć się z rezimem sanitarnym związanym z panującą pandemią wirusa Sars-CoV-2. Studenci zakwaterowania są w pojedynczych pokojach, dodatkowo rozdysponowane zostały niezbędne środki ochrony indywidualnej, a w Naszym Centrum rozmieszczone zostały dystrybutory płynów dezynfekcyjnych.