Terenowy Kurs Geologii Ogólnej UW 2020

W dniach od 26 lipca do 08 sierpnia br. w naszym Centrum odbył się po raz 6 z rzędu - Terenowy Kurs Geologii Ogólnej dla studentów Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Od ponad 5 lat studenci Wydziału Geologii UW w ramach programu studiów stacjonarnych uczestniczą w organizowanym w ECEG terenowym kursie Geologii Ogólnej. W tym roku 52 studentów Naszej Uczelni wzięło udział w poznawaniu geologii Gór Świętokszytkich. Studenci dodatkowo musieli zmierzyć się z rezimem sanitarnym związanym z panującą pandemią wirusa Sars-Cov-2. Dzięki dostępności aż 60 pokoi dla studentów w Naszym Centrum było możliwe zakwaterowanie wszystkich studentów w pojedynczych pokojach oraz zapewnienia wymaganych odległości bezpiecznych w pomieszczeniach ECEG. Dodatkowo na zakończenie kursu studenci poddani zostali sprawdzeniu zdobytej wiedzy geologicznej w Naszej Auli.