Listy wykładów i zajęć odbywających się zdalnie

23 MARCA RUSZAJĄ NA UW ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ INTERNET. INFORMACJE NA TEMAT ORGANIZACJI ZAJĘĆ ONLINE POJAWIAJĄ SIĘ NA STRONACH INTERNETOWYCH WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK DYDAKTYCZNYCH NA BIEŻĄCO.


Zgodnie z zarządzeniem nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 r. na Uniwersytecie Warszawskim zostały odwołane wszystkie zajęcia, za wyjątkiem tych prowadzonych zdalnie. Część wydziałów i pozostałych jednostek dydaktycznych UW ogłosiła na swoich stronach internetowych listy zajęć obowiązkowych odbywających się przez Internet od 23 marca. Dotyczy to zarówno zajęć na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Zajęcia mogą być prowadzone na platformie e-learningowej Kampus oraz poprzez inne dostępne narzędzia internetowe. Wszystkie informacje szczegółowe dostępne są na stronach poszczególnych wydziałów i jednostek oraz szkół doktorskich. Przykładowe komunikaty: Wydział „Artes Liberales”, Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Wydział Fizyki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Orientalistyczny, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydział Polonistyki, Centrum Europejskie, Ośrodek Studiów Amerykańskich.

Informacje pojawiają się na bieżąco. Prosimy o regularne sprawdzanie strony internetowej danej jednostki.

Zajęcia online są traktowane jak „zwykłe” zajęcia, co oznacza ich realizację w ramach wyznaczonego na dany rok pensum.

Zajęcia zdalne na platformie Kampus:

  • Na specjalnie przygotowanej stronie zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl udostępnione zostały informacje dotyczące uproszczonych procedur i materiałów szkoleniowych na temat możliwości organizacji nauczania online na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej Kampus, przygotowanych przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW. Zamieszczono tu instrukcje zarówno dla wykładowców, jak i studentów.
  • Po otrzymaniu dostępu do utworzonych e-zajęć, wykładowca może rozpocząć zamieszczanie materiałów oraz zadawać prace studentom, korzystając z narzędzi dostępnych na e-kursie.
  • Najistotniejsze wskazówki nt. podstawowych funkcji platformy, umieszczania materiałów na e-zajęciach oraz komunikacji ze studentami są dostępne w „Niezbędniku prowadzącego”, który czasowo zastępuje indywidualne szkolenia w CKC UW.
  • Aby ułatwić współpracę, wszelkie pytania i problemy związane z uruchamianiem i obsługą zajęć zdalnych na platformie Kampus należy zgłaszać wyłącznie na adres help desku podany na stronie zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl.

Centrum Kompetencji Cyfrowych UW w ciągu 11 dni na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej Kampus, utworzyło 1371 nowych e-zajęć, na potrzeby 30 jednostek dydaktycznych i wydziałów UW. W ostatnich dniach platformy e-learningowe UW odwiedziło ponad 70 tys. użytkowników.

 

 

Inne narzędzia wykorzystywane do prowadzenia zajęć online:

Do powyższych narzędzi wsparcie zapewnia dział IT UW. Można korzystać też z innych rozwiązań, np. Zoom, BlueJeans, Microsoft Teams, Discord.
Grupa „DSK Usługi IT” na Facebooku

 

Grupa „DSK Usługi IT” na Facebooku

Z inicjatywy Działu Sieci Komputerowych UW na Facebook`u powstała grupa, w której pracownicy UW mogą wymieniać się informacjami dotyczącymi organizowania nauczania online. Członkowie grupy mogą uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. tego jakie narzędzia można wykorzystywać, chcąc prowadzić zdalny wykład. Grupa liczy obecnie już ponad 700 członków. Więcej informacji >>